ادغام دو سرویس google wallet & maps برای اندروید؟

گوگل منتشر کرد:

ادغام دو سرویس Google Wallet برای اندروید و Maps

ادامه خواندن ادغام دو سرویس google wallet & maps برای اندروید؟