آموزش باز کردن قفل گوشي هاي اندرويد

اموزش باز کردن قفل گوشی های اندرویید در صورت فراموشی رمز.

در مواقعي ممکن است که افرادي رمز عبور خود را فراموش کنند، دراين صورت چه کار بايد کرد آيا بايد قيد همه چيز را زد يا هنوز اميدي هست که به اطلاعات دسترسي داشته باشيم؟!!!

 

ادامه خواندن آموزش باز کردن قفل گوشي هاي اندرويد