اپلیکیشن Tinnitracks ادعا دارد که می تواند وزوز گوش را درمان کند؟

اپلیکیشن tinnitracks وزوز گوش رو درمان میکند. ۹۴

وزوز گوش، اگرچه از نامش پیداست که چیست، اما علت اش وجود یک حشره کوچک در گوش نیست و منشا آن از مغز است. این وضعیت که باعث می شود در گوش صدای زنگی به صورت مکرر به گوش برسد، بیشتر به علت درمان نشدن بیماری ها و یا شنیدن صداهای فوق العاده بلند است.

اپلیکیشن Tinnitracks ادعا دارد که می تواند وزوز گوش را درمان کند

ادامه خواندن اپلیکیشن Tinnitracks ادعا دارد که می تواند وزوز گوش را درمان کند؟