معرفی front back اپلیکیشنی برای عکسبرداری همزمان با دوربین جلویی و پشتی؟

معرفی frontback برای عکسبرداری همزمان از دو دوربین موبایل.۹۴

این روزها بازار سلفی بسیار داغ شده و مردم از هر فرصت به جا و نابجایی برای گرفتن عکس از خود استفاده می کنند. اما شاید در میان این جماعت عظیم سلفی بگیر، یک نفر هم به ذهنش خطور نکرده باشد که همزمان با گرفتن عکس توسط دوربین جلو، عکس دیگری هم با دوربین عقب بگیرد.

معرفی Frontback؛ اپلیکیشنی برای عکس برداری همزمان با دوربین اصلی و جلویی

ادامه خواندن معرفی front back اپلیکیشنی برای عکسبرداری همزمان با دوربین جلویی و پشتی؟