فیسبوک به سوی اینترنت اشیاء حرکت میکند؟

حرکت فیس بوک به سمت اینترنت اشیاء ۹۴٫

فیسبوک امروز و در کنفرانس توسعه دهندگان F8، از نسخه جدید کیت توسعه Parse، شرکتی که سال ۲۰۱۳ خریداری کرد، پرده برداشت. هدف این است که به اشتراک گذاری داده های دستگاه های متصل به هم مثل قفل های هوشمند، لامپ ها و دیگر اشیاء توسط اپ های ساخته شده به وسیله Parse آسان تر گردد.

فیسبوک به سوی اینترنت اشیاء حرکت می کند

ادامه خواندن فیسبوک به سوی اینترنت اشیاء حرکت میکند؟