فیس بوک مسنجری جداگانه برای مرورگر ها منتشر کرده است؟

مسنجر جدید فیس بوک برای مرورگر ها.

فیسبوک مسنجری جداگانه برای مرورگرها منتشر کرده است

ادامه خواندن فیس بوک مسنجری جداگانه برای مرورگر ها منتشر کرده است؟