معرفی Slate؛ اپلیکیشن جدید ادوبی به منظور خلق داستان های مصور در آیپد.

معرفی slate : اپلیکیشن جدید ادوبی.

معرفی Slate؛ اپلیکیشن جدید ادوبی به منظور خلق داستان های مصور در آیپد

ادامه خواندن معرفی Slate؛ اپلیکیشن جدید ادوبی به منظور خلق داستان های مصور در آیپد.