معرفی اپلیکیشن GMeet جدید گوگل برای کنفرانس های مجازی؟

معرفی اپلیکیشن  GMeet گوگل.

با GMeet آشنا شوید؛ پلتفرم جدید گوگل برای برگزاری کنفرانس های مجازی

ادامه خواندن معرفی اپلیکیشن GMeet جدید گوگل برای کنفرانس های مجازی؟