سرفس ۳ تبلتی ارزان در نقش یک لپ تاپ ویندوزی.

جدیدترین محصول مایکروسافت برای راضی نگه داشتن هواداران خود.

سرفس ۳ ؛ تبلتی ۴۹۹ دلاری از مایکروسافت که می تواند نقش یک لپتاپ کامل ویندوزی را ایفا کند

ادامه خواندن سرفس ۳ تبلتی ارزان در نقش یک لپ تاپ ویندوزی.