وایبر ایرانی به بازار می آید؟

وایبر ایرانی

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی، Pars App را اپلیکیشنی ایرانی دانسته که از نظر امنیت در ایران بی‌سابقه است.

ادامه خواندن وایبر ایرانی به بازار می آید؟