معرفی اپلیکیشن فوق العاده Handwriting Input کیبورد جدیدی با پشتیبانی از ۸۲ زبان دنیا از گوگل؟

معرفی اپلیکیشن جدید گوگل Handwriting Input .

گوگل کیبورد Handwriting Input جدیدی با تشخیص دست خط و پشتیبانی از ۸۲ زبان را عرضه کرد

ادامه خواندن معرفی اپلیکیشن فوق العاده Handwriting Input کیبورد جدیدی با پشتیبانی از ۸۲ زبان دنیا از گوگل؟