معرفی Iris: اپلیکیشنی برای استفاده آسان از موبایل هنگام راه رفتن؟

 Iris اپلیکیشنی برای استفاده آسان از موبایل هنگام راه رفتن

اصولا راه رفتن در خیابان و مکان های پر تردد، در حالی که مشغول کار با موبایل باشید به هیچ وجه کار عاقلانه ای نیست؛ چرا که هر آن احتمال دارد به علت نداشتن دید به روبرو با فردی برخورد کنید، داخل چاله ای بیفتید یا در بدترین حالت اتومبیلی به شما بزند.

توسعه دهندگان Iris، برای کاهش خطرات ناشی از این کار اپلیکیشنی طراحی کرده اند تا هنگام ارسال پیامک و هر کار دیگر قادر باشید جلوی خود را به سادگی ببینید.

معرفی Iris؛ اپلیکیشنی برای استفاده آسان از موبایل هنگام راه رفتن

ادامه خواندن معرفی Iris: اپلیکیشنی برای استفاده آسان از موبایل هنگام راه رفتن؟