سونی کمپین های تبلیغاتی تازه ای برای موبایل های Xperia Z3 و Z3 Compact اغاز میکند؟

ایجاد کمپین های جدید تبلیغاتی سونی برای موبایل ها.

سونی کمپین تبلیغاتی تازه ای را برای موبایل های Xperia Z3 و Z3 Compact آغاز می کند

ادامه خواندن سونی کمپین های تبلیغاتی تازه ای برای موبایل های Xperia Z3 و Z3 Compact اغاز میکند؟