پروژه Fi از گوگل چیست و تماس از طریق Wi-Fi چگونه در حال فراگیر شدن است؟

پروژه FI از گوگل چیست؟

گوگل هفته ی پیش، بعد از شایعات بسیار، بالاخره از پروژه ی Fi پرده برداشت. این پروژه اولین سرویس وایرلس است که به شکل یکپارچه در میان شبکه های Wi-Fi و LTE شما تغییر حالت داده و همواره به دنبال اتصال به بهترین شبکه از لحاظ کیفیت اینترنت می گردد.

برای استفاده از این پروژه نیاز دارید تا در مناطق تحت پوشش گوگل قرار داشته باشید، صاحب یک نکسوس ۶ بوده و همچنین از دعوتنامه ای برای استفاده از این سرویس بهره گیرید.

پروژه Fi از گوگل چیست و تماس از طریق Wi-Fi چگونه در حال فراگیر شدن است؟

ادامه خواندن پروژه Fi از گوگل چیست و تماس از طریق Wi-Fi چگونه در حال فراگیر شدن است؟