مدیریت بر استفاده کودکان از تبلت و موبایل با اپلیکیشن Screen Time Parental Remote

اپلیکیشن Screen Time Parental Remote

کودکان امروزی را نمی توان با چیزهای ساده ای مثل عروسک و دفتر نقاشی و ماشین اسباب بازی فریب داد؛ آنها به چیزی کمتر از یک تبلت یا موبایل راضی نیستند و تا آن را نداشته باشند، آرام و قرار نمی گیرند.

اما این واقعیت نباید موجب شود که والدین این کودکان، بر استفاده فرزندان خود از این گجت ها مدیریت نداشته باشند. اپلیکیشن Screen Time Parental Remote ابزاری کاربردی برای بزرگترهاست تا از راه دور و با استفاده از مرورگر یا موبایل شخصی، بر وسیله ای که در دستان کودک قرار گرفته کنترل کاملی داشته باشند.

مدیریت بر استفاده کودکان از تبلت و موبایل با اپلیکیشن Screen Time Parental Remote

ادامه خواندن مدیریت بر استفاده کودکان از تبلت و موبایل با اپلیکیشن Screen Time Parental Remote